post

За една година обемът на парите в обращение в България е нараснал с 10,95%, като към края на декември 2017 г. възлиза на 15,703 млрд. лв.

Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ).

За едногодишен период увеличението е с 1,55 млрд. лв. През предходния едногодишен период (декември 2015 г. – декември 2016 г.) нарастването беше по-слабо като абсолютна стойност (1,428 млрд. лв.), но по-високо в процентно отношение (11,22%).

През четвъртото тримесечие на миналата година парите в обращение се увеличиха с 623,4 млн. лв., или с 4,13% спрямо края на третото тримесечие. Нарастването им е с 1,63 процентни пункта по-малко в сравнение със същия период на 2016 г.

В централната банка отчитат, че увеличението на парите в обращение в рамките на разглеждания период през ноември и декември беше съответно с 0,11% и 5,29%. От БНБ обясняват, че това се дължи на сезонните фактори, които влияят върху динамиката на парите в обращение – засилено търсене на налични пари през коледните и новогодишните празници.

В края на декември делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,64%, като през четвъртото тримесечие на годината той е нараснал с 0,01 процентни пункта спрямо края на септември 2017 г.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2017 г. е 33,85 лв., като през четвъртото тримесечие се увеличи с 0,18 лв. За едногодишен период стойността ù се повиши с 1,35 лв., или с 4,17%. Нарастването на средната банкнота е резултат от високия темп на ръст в паричното обращение на броя банкноти от 50 и от 100 лв. и постепенната замяна на двулевовата банкнота с монета.

Към края на декември 2017 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,31%, като за периода от октомври до декември е намалял с 0,01 процентни пункта спрямо края на предходното тримесечие.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на 2017 г. е 0,16 лв., колкото беше и в края на септември. За едногодишен период стойността ѝ нарасна с 0,01 лв. в резултат от навлизането в обращение на монетата с номинална стойност от 2 лв.

В края на миналата година делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,05% и се запазва на нивото от края на третото тримесечие. В края на декември в обращение са 452,9 млн. броя банкноти, които са с 15,7 млн. броя, или с 3,6% повече в сравнение с края на септември 2017 г. За същия период общата им стойност нарасна с 4,15% (610,5 млн. лв.), като в края на декември достигна 15,333 млрд. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *