post

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствено споразумение между на България и Армения за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията. Документът регламентира сътрудничеството между двете страни в подготовката на нормативна уредба, политиките за развитие, подпомагането на бизнес отношенията, както и за подкрепа на кандидатури и предложения в рамките на специализираните международни организации.

Приет беше и проектът на програма за сътрудничество между министерствата на културата на двете страни. Тя позволява задълбочаване на контактите в областта на театъра, литературата, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, киното, музиката и танца, опазването на историческото наследство и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *