post

Близо 100 милиона евро отпуска Европейската комисия в рамките на програмата “Лайф” за по-високо качество на живот на гражданите в страните-членки. Със средствата ще бъдат подкрепяни инициативи за намаляване на вредните емисии и за опазване на околната среда.

Пет са областите, които ще бъдат финансирани – природа, води, въздух, отпадъци и климат. Средствата са предвидени за общо 10 проекта в Белгия, Дания, Франция, Гърция, Литва, Малта, Швеция и Испания. Идеята е парите от Брюксел да стимулират допълнителни инвестиции в размер на 2 милиона евро, които изброените държави могат да получат от други европейски фондове.

Според комисаря за енергетика Мигел Ариас Канете новите проекти ще улеснят адаптацията на регионите към климатичните промени и ще подкрепят изграждането на енергийно ефективни сгради. За 10-те проекта са заделени общо 182 милиона евро.

Пет проекта в Дания, Франция, Гърция, Литва и Швеция са насочени към опазването на природата. В южната ни съседка ще се финансира по-доброто прилагане на плановете за защита на природни паркове. В проектите на Испания и Малта е поставен акцент върху по-доброто управление на водите, като парите ще се вложат в канализацията и пречистването на отпадни води. Белгия ще получи средства за повишаване на енергийната ефективност на 8500 жилища.

Програмата Лайф е създадена през 1992 година и досега чрез нея са финансирани над 4500 проекта в Европейския съюз, като общата сума възлиза на повече от 9 милиарда евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *