post

Като държава председател на Стратегията на ЕС за Дунавския регион ни предстои да фокусираме нашите усилия върху подобряването на координацията и взаимодействието между различните заинтересовани страни в механизма и да допринесем с пряк фокус върху една от темите, която е с основен приоритет – развитието на културата и туризма и приносът на инвестициите в тях за общия икономически растеж на ниво ЕС и в частност на ниво държави, които са включени в стратегията. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и национален координатор на стратегията Деница Николова на заседание на Националната група за координация по механизма за изпълнение на стратегията във формат заместник-министри, пише КРОСС.

2018 г. е Европейска година на културата и затова темата за приноса на културата и туризма към икономическия растеж е подходяща за дебатиране в контекста на бъдещето на кохезионната политика след 2020 г., каза още Николова и допълни, че със заложените дейности за изпълнение през тази година темата ще бъде една от ключовите за макрорегионалната стратегия.

Икономическият растеж, за който допринасят инвестициите в културната инфраструктура и туризмът, ще бъде тема и на годишния форум на стратегията, който ще се проведе на 18 и 19 октомври т.г. в София. Тя може да бъде обвързана със свързаността на културата и на инвестициите в туризма с образованието, сигурността на обществените места, дигитализацията на туристическите продукти. На форума ще бъдат коментирани и по-стратегически теми за бъдещето на макрорегионалната стратегия след 2020 г., синергията на макрорегионалните стратегии и възможността те да имат по-пряк достъп до финансиране през следващия период.

На заседанието тя направи преглед на изпълнението на стратегията и представи ролята на България като неин председател. Деница Николова напомни, че от октомври 2017 г. страната ни пое ротационното председателство на Дунавската стратегия и до средата на месец октомври т. г. България ще има основна и значима роля в изпълнението на нейните цели и проследяване на развитието й. Тя запозна участниците и с необходимостта от следващите стъпки, които предстои да бъдат предприети в хода на календара на председателството. Той е уточнен и съгласуван с останалите държави, които формират тройката в стратегията – Унгария и Румъния, която ще приеме председателството след нас.

Дунавската стратегия е с изключително важен фокус за България в този момент, защото има пряк принос за изпълнението на основния приоритет на председателството на Съвета на ЕС, свързан със Западните Балкани. В рамките на Дунавската стратегия има държави, които са пряко свързани с постигането на този приоритет и използваме механизма, за да търсим още една по-добра обвързаност с държавите, които не са членове на ЕС в западната част на Балканите, посочи заместник-министър Николова.

Усилията на председателството ще бъдат насочени към предефинирането на важни стратегически проекти с принос за всички 14 държави-участници в стратегията, така че да могат да бъдат постигнати по-видими резултати.

Председателството се фокусира и върху избора на ново звено за контакт, което да осигурява техническа, организационна и координационна функция между всички заинтересовани страни-участници в направляващи групи, координатори на приоритетни области, национални координатори, европейски институции и гражданско общество.

В заседанието на Националната група за координация по механизма за изпълнение на стратегията участваха заместник-министърът на културата Амелия Гешева, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова, заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, Константин Константинов – съветник на министъра на образованието и науката, представители на министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на туризма, на икономиката, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на земеделието, храните и горите, на младежта и спорта и на външните работи. На срещата присъства и Цвета Тимева – секретар по регионално развитие на президента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *