post

Брутният вътрешен продукт (БВП) на България през 2017 г., получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3.6% спрямо 2016 година. Това показват предварителните годишни данни на Националния статистически институт.

За 2017 г. БВП достига номинален стойностен обем от 98.6 млрд. лв. На човек от населението се падат 13 884 лв. от обема на показателя, или 7099 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 85 млрд. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.7% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2016 година.

Индустриалният сектор създава 28.3% от добавената стойност на икономиката, което запазва дела му в сравнение с 2016 година. Секторът на услугите създава 67.4%, а аграрният сектор – 4.3% от добавената стойност, при съответно 67 и 4.7% през 2016 година.

Институтът леко занижава и предишните си оценки за четвъртото тримесечие на предходната година, като за периода се отчита ръст на икономиката от 3.5% вместо вече обявените 3.6%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *