post

През тази година ДФ „Земеделие“ – РА ще организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Графикът за тяхното провеждане е одобрен от изпълнителния директор на институцията Живко Живков.

Инициативата „Дни на отворени врати“ е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.

В рамките на инициативата „Дни на отворени врати в ДФ „Земеделие“- РА ще бъдат осигурени специални приемни за граждани в регионалните структури на фонда. Кандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки по възникнали казуси, да подават сигнали и жалби, както и да правят предложения за подобряване работата.

За регионалните медии ще бъде организирано и посещение на място на обект, финансиран от ДФ „Земеделие“ със средства от националния бюджет или от европейските фондове. Така обществеността ще може да се запознае с добрите практики в българското селско стопанство, осъществени с подкрепата на Разплащателната агенция.

Първите „Дни на отворени врати“ ще бъдат организирани в областните дирекции на ДФЗ в Благоевград – на 15.03.2018 г. и в Плевен – на 29.03.2018 г.

ОД на ДФЗ Дата
ОД Благоевград – 15.3.2018 г.
ОД Бургас – 6.7.2018 г.
ОД Варна – 5.7.2018 г.
ОД Велико Търново – 19.4.2018 г.
ОД Враца – 17.5.2018 г.
ОД Добрич – 4.7.2018 г.
ОД Кърджали – 28.6.2018 г.
ОД Кюстендил/Перник – 21.6.2018 г.
ОД Ловеч/Габрово – 30.5.2018 г.
ОД Монтана/Видин – 10.5.2018 г.
ОД Пазарджик – 12.4.2018 г.
ОД Плевен – 29.3.2018 г.
ОД Пловдив – 4.9.2018 г.
ОД Разград/Силистра – 11.9.2018 г.
ОД Русе – 10.9.2018 г.
ОД Смолян – 17.10.2018 г.
ОД Стара Загора – 24.10.2018 г.
ОД Хасково – 25.10.2018 г.
ОД Шумен/Търговище – 12.9.2018 г.
ОД Ямбол/Сливен – 3.10.2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *