post

Според Европейската комисия е необходимо страната ни да намали размера на дълга на частния сектор, необходими са и по-нататъшни действия за справяне с някои уязвимости във финансовия сектор, да се продължи реформата за усъвършенстване на рамката по несъстоятелността, както и да се преодолеят някои структурни предизвикателства на пазара на труда, в системата за социална защита и в тези на образованието и здравеопазването.

Това са сред препоръките на ЕК, която вчера съобщи, че изважда България от групата на държавите в ЕС с прекомерни макроикономически дисбаланси. Това стана ясно, след като комисията публикува националните доклади за 2018 г. за напредъка на държавите членки. Според прегледа на ЕК България продължава да изпитва дисбаланси, които вече не се оценяват като „прекомерни“. Намаляването е с една степен.

Промяната се дължи основно на постигнатия стабилен икономически растеж, подобрените условия на пазара на труда, добрите фискални резултати, насочени за преодоляване на икономическите и социални предизвикателства и подобрената устойчивост на финансовия сектор, се казва в официалното становище на МФ.

В отговор на идентифицираните от комисията рискове България ще предприеме действия и мерки, които ще бъдат представени в актуализацията на националната програма за реформи за 2018 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *