post

До края на годината Европейската комисия ще представи своята стратегия за развитието на протеиновите култури, пише agro.bg. В момента на сайта на Комисията тече обществено допитване, което събира актуални инициативи, научни проекти и национални мерки за по-доброто снабдяване с тези култури от собствено производство.

Резултатите от допитването ще се използват за изработването на маркетингов анализ, който да покаже нуждите от растителни протеини в отделните сегменти на пазара. Освен това Европейската комисия ще организира и срещи с националните правителства, за да обсъди въпроса.

В Общата селскостопанска политика са предвидени различни мерки за форсиране на производството на протеинови култури в Европейския съюз, сред които например доброволни обвързани плащания, диверсификация на културите и други. С помощта на тези мерки през последните години отглеждането на тези култури в Съюза нарасна, но все още има голям недостиг, особено при соята.

През миналата стопанска година реколтата от соя в Европейския съюз достигна близо 3 милиона тона, при необходими 45 милиона тона, от които да се направят 30 милиона тона шрот, нужни на фуражната индустрия. Това означава, че Общността покрива едва 5 процента от собствените си нужди.

На европейско ниво се обсъжда вариантът биоетанол да се произвежда по-скоро от пшеница, вместо от рапица. Така рапичният шрот ще се ползва в по-голям мащаб за фуражи, макар че протеиновото му съдържание е по-ниско от това на соята. Освен това употребата на пшеница за биогорива би облекчило свръхпредлагането на хлебно зърно и би стабилизирало цените, посочват експерти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *