post

Разходите за труд на бизнеса в България продължават да се движат в унисон с промяната на средните заплати. През периода октомври-декември увеличението достига 12.2% на годишна база, показват последните данни на Евроста, пише Дневник. Ключов фактори са недостигът на кадри на пазара на труда, ръстът на минималната заплата и осигуровките. Това е вторият най-висок ръст в ЕС след Румъния, която запазва челната си позиция с годишно изменение от 14.3%.

Подобен висок темп на увеличение на разходите за труд донякъде е обясним и с ниските заплати в България. Въпросът е, че той няма да може да се поддържа за дълъг период от време, ако производителността на труда също не расте. За сравнение, през четвъртото тримесечие показателят регистрира промяна от едва 0.7% на годишна база, което означава, че производството на единица продукция постепенно поскъпва.

Обещаното от правителството увеличение на възнагражденията за учители и педагогически персонал е видимо както в статистиката за заплатите, така и в тази за разходите на бизнеса. Работодателите в образованието плащат с 20.2% повече за служителите спрямо година по-рано. За работещите в неправителствени организации, автосервизи и фирми за химическо чистене пък ръстът е 19.1%. Вероятно част от увеличението тук се дължи на изсветляване на доходите.

Възстановяването на строителния сектор също става все по-отчетливо. Разходите за труд за строителните фирми се увеличават средно с 11.9%, което е ускорение спрямо предходното тримесечие (7%). Най-слабите промени отново се наблюдават в енергийния сектор и култура, спорт и развлечения, където растежът е съответно едва 3.7% и 1.1% на годишна база.

Данните на европейската статистика показват, че разходите за труд в съюза като цяло нарастват с 2.3% през периода октомври-декември спрямо година по-рано. Румъния е безспорният лидер в това отношение сред страните членки, а на второ и трето място застават България и Унгария (8.6%). Разликата обаче се стопява, когато се погледне реалният растеж – според румънската статистика инфлацията в страната превишава 4% през януари, докато в България е около 2%.

Разходите за труд в цяла Централна и Източна Европа растат с темпове значително над средните за съюза, тъй като догонват разликата в заплатите с по-богатите страни. От друга страна, не всички държави отбелязват повишение. Във Финландия и Италия например разходите на труд падат със съответно 0.7% и 0.2%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *