post

120 млн. евео отпуска Европейската комисия по схемата WiFi4EU, която цели да насърчи безплатния достъп до безжичен интернет (Wi-Fi) за граждани и посетители на обществени места, като паркове, градинки, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи навсякъде в Европа, съобщава economynews.bg.

Схемата WiFi4EU ще бъде финансирана по балансиран от географска гледна точка начин, така че от високоскоростната връзка да могат да се възползват жителите и посетителите на хиляди местни общности в целия ЕС.

До 2020 г. броят на тези общности ще достигне от 6000 до 8000.

Схемата ще бъде реализирана чрез опростени и небюрократични процедури, като онлайн заявления, плащания с ваучери и облекчени изисквания за мониторинг.

Общините ще бъдат избирани по реда на подаване на кандидатурите (въз основа на датата и часа на изпращането на техните кандидатури, а не на регистрацията им). В рамките на първата покана ще бъдат раздадени поне по 15 ваучера за всяка държава. Броят на ваучерите за всяка държава не може да надхвърля 8% от бюджета на първата покана.

Столична община също кандидатства по схемата. В случай че бъде избрана, общината трябва да инсталира Wi-Fi точката за достъп. София се задължава да осигурява безплатен и висококачествен безжичен достъп до интернет за период от поне 3 години.

При подаването на проекта не е необходимо да се посочи мястото, на което ще се прави Wi-Fi зона. Затова общината още не е избрала мястото.

В момента безплатен интернет има в 270 автобуса на градския транспорт, във всички метростанции, в някои паркове, градини, част от пазарите и други обществени места.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *