post

Пазарът на земеделска земя се активизира през последните седмици, отчетоха пазарни наблюдатели, пише КРОСС.  Традиционно през пролетта сделките с поземлени имоти се увеличават многократно в сравнение със зимата, когато продажби почти няма. Навлизането в активния за земеделието период увеличи както търсенето, така и предлагането. Очакванията са в близките седмици сделките да се увеличат многократно.

Според проучване компанията за управление на земеделски активи „Агрион“, най-честата причина за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени и неотложни плащания. Собствениците и наследниците използват средствата от продажбата за покупка на друг имот или други спешни нужди.

Наближаващите абитуриентски балове, предстоящи сватби или годежи, издръжка на студент или ученик и предстоящо заминаване в чужбина също са сред посочените в проучването на „Агрион“ причини.

Притежателите прибягват до продажба на земи и като алтернатива на тегленето на кредити, тъй като процедурата е доста по-опростена и бърза, в сравнение с изискванията на банковите институции. Собственици на поземлени активи у нас са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, за които продажбата на имот е най-сигурния начин да осигурят необходими пари за спешни плащания. Те притежават средно по 20 дка земи, които обаче са разпокъсани в различни землища.

Сред другите причини за сделки със земеделски активи, е невъзможността и нежеланието на собствениците и наследниците да се занимават с обработването на нивите и със земеделие като цяло. По-голямата част от тях са или възрастни хора, които нямат възможност да се обработват земите, или жители на големи градове, чиято земя е в отдалечени райони.

Собствениците не желаят или нямат интерес да отделят време и средства за развитие на модерно земеделие.  Обикновено те отдават земите си на местни арендатори срещу символични суми, дават ги за ползване на роднини или ги остават да пустеят. Част от хората нямат представа къде е местоположението и големината на поземлените им активи и не се интересуват.

Проучването на „Агрион“ показва, че всеки пети собственик на земя е оставил имота си да пустее и не го развива по никакъв начин. По данни на Министерството на земеделието, храните и горите необработваемите площи в България през 2016 г. е бил в размер на 1.93 млн. дка, което е с 1% повече в сравнение с предходната година.

Проучването на компанията за управление на земеделски активи показва, че делът на собствениците на земя, които посещават офис на „Агрион“ се е увеличил двойно. Дружеството е най-разпознаваемият за частните собственици бранд и най-популярната компания сред потенциалните продавачи. Освен за консултации и проучването на възможности за финансиране, все повече хора  са посетили някой от 20-те регионалните офиси на „Агрион“ в опит да сключат сделка.

Според анализаторите сериозно предимство на компанията е, че предлага безплатна оценка на имота, което спестява сериозни разходи и време на продавачите.  Клиентите на дружеството  могат да се възползват също така от консултации и юридическа помощ, възможности за финансиране и др. полезни съвети, свързани с управлението на земеделски земи

Анализът показва, че един от водещите фактори при избора на купувач остава сигурността на сделката и бързото и реализиране, като потенциалите продавачи предпочитат документацията по продажбата да не бъде подготвяна от тях. Те предпочитат да сключат с компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор, и се грижи за земите, които управлява.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *