post

Mинистерството на образованието и науката (МОН) ще регламентира възможността училищните дневници да бъдат не само на хартия, но и в електронен носител. Такива електронни дневници вече има в някои училища, но използването им ще бъде регламентирано за следващата учебна година.

Промените в наредбата за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование са публикувани за обществено обсъждане.

От учебната 2018/2019 година се предвижда информацията в електронните дневници да се пази в продължение на пет години. Става въпрос за оценки, отсъствия, забележки, информация за родителски срещи.

От първи до трети клас, когато според новия училищен закон не се пишат оценки по шестобалната система, ще има един дневник.

На електронен носител ще бъде и част от документацията, която се води в училище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *