post

Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще председателства Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург.  Министрите на земеделието ще обсъдят предложението за директива насочена срещу нелоялните търговски практики.  Тя би следвало да гарантира по-честно третиране на малките и средни ферми и земеделски предприятия.

Тема по време на заседанието ще бъдат и заключенията на Съвета срещу разхищаването на храна.

На 16 април се проведе четвъртото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство по време на българското председателство. В първите  три заседания министрите обсъдиха бъдещето на Общата селскостопанска политика, в следствие на което бяха приети и Заключения на председателството.  Те призовават за засилване на добавената стойност на ОСП с оглед адресиране на новите предизвикателства, по-голяма гъвкавост за държавите членки да взимат решения, съответстващи на местните нужди и особености и укрепване на устойчивостта на земеделския сектор. Заедно с това се подчертава приносът на ОСП към екологичните цели и необходимостта от подобряване на качеството на живот в селските райони.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *