post

Повече от година след като в България се прилага Единната зона за плащания в евро (SEPA), таксите за преводи остават високи. Това става ясно отпроучване на Асоциация “Активни потребители” за банковите плащания в евро, в рамките на което са обхванати 20 търговски банки в България, предоставящи платежни услуги на физически лица, пише inews.bg. То е извършено чрез събиране и анализ на съдържанието на актуалните тарифи на участващите в изследването банки към месец ноември 2017 година. Данните в проучването са актуални към ноември – декември 2017 г., уточняват от асоциацията. И допъват, че основната цел на изследването е конкретните резултати във връзка с въвеждане на системата SEPA от българските банки – доставчиците на платежни услуги, която бе наложена от Европейската комисия.

Само в 7 от 20-те банки таксите за SEPA преводи са по-ниски, което означава, че системата SEPA е постигнала положителен ефект за българския потребител. В останалите 13 няма разлика в размера на таксите между плащания в SEPA и плащания извън SEPA. С други думи не е постигнат положителен пазарен ефект от въвеждането. Макар да са спазени изискванията за техническа оперативна съвместимост, благоприятните последици за потребителя не са налице.

За да оценят доколко таксите са се повлияли във времето, от “Активни потребители” са добавилицената за трансгранични преводи през 2013 г. при 8 банки, за които имат данни. От тях се вижда, че при изходящите преводи в 5 банки има намаляване на таксите, в 2 няма промяна, а при една банка дори се отчита повишение. “При входящите такси имаме по една банка с подобрени условия и една с по-високи такси, а в останалите случаи не са настъпили промени. От тези факти можем да заключим, че въвеждането на SEPA не е постигнало значими резултати по отношение на таксите”, казват от асоциацията.

Силно впечатление в резултатите от изследването направи, че цели 10 банки събират такси при входящи преводи. “В някои случаи таксата може да откаже всеки потребител от услугата. Това е напълно неприемливо, икономически необосновано и конкурентно нелогично, въпреки че е напълно законно”, коментират авторите на проучването.

Какви са решенията?

  1. За наша радост малко преди да публикуваме проучването Европейската комисия обяви инициатива за изменение на Регламент 924/2009, с което се предлага изравняване на таксите за SEPA преводи в страните извън Еврозоната с тези в националните валути. С други думи, таксите за трансгранични еврови преводи (SEPA), не трябва да се различават от таксите за национални левови преводи. Например, ако искате да изпратите 100 евро от сметка в Банка Пиреос България до сметка в германска банка да речем, сега това ще ви струва 60 лева, а при промяна на регламента таксата би била 2,20 лева. По думите на подуправителя на БНБ Нина Ставрева, предложените промени трябва да станат факт от 1 януари 2019 г., но този срок може и да се отложи, ако процедурите в Европейските институции не се преминат достатъчно бързо.
  2. Използване на платежна сметка за основни операции. Към настоящия момент зползването на платежна сметка за основни платежни операции при извършване на еврови преводи от и към банки от ЕИП е по-евтина услуга и по-благоприятна за българския потребител. Това е така, защото по силата на Европейска директива размерът на таксите по платежната сметка за основни операции следва да са по-ниски от средния размер на стандартните такси, събирани от потребителите за всяка от услугите, предоставяни от банките в страната и по-ниски от най-ниския размер на таксите, които съответната банка прилага по тарифа за всяка от стандартните услуги. За целта трябва просто да си откриете и използвате такава сметка. Разбира се тази възможност трябва да бъде по широко разяснявана, а банковите институции трябва да задължително да предлагат на потребителите тази по-изгодна за тях услуга.
  3. Съществуват и други платежни инструменти за извършване на преводи в чужбина, към които българските потребители биха могли да се насочат, за да преодолеят високите такси, които банките събират независимо от въвеждането на SEPA системата. Благодарение на интернет връзките потребителят може да използва множество онлайн оператори, които въвеждат иновации в областта на паричните преводи, като в момента редица компании предлагат по-изгодни и значително по-евтини услуги и възможности за международни преводи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *