post

Министерският съвет одобри проекта на Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между правителствата на България и Армения. Тя обхваща периода 2018-2022 г. и целта й е да насърчи образователния обмен между двете държави, както и разработването и изпълнението на съвместни научни проекти в рамките на Европейската научноизследователска програма „Хоризонт 2020“.

Документът определя конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, мерките за насърчаване на прякото сътрудничество между висшите училища на двете страни и за изучаването на български и арменски език чрез дейността на български и арменски лекторати в страната-домакин и летните училища по език и култура на страната-партньор.

През 2017 г. беше отбелязана 25-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Армения и подписването на междуправителствената програма за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието и науката.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *