post

Средният общ доход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2018 г. е 1407 лв. и се е повишил с 9.8% спрямо същия период на миналата година, показват данни на Националния статистически институт.

С най-висок дял e доходът от работна заплата (56.3%), следван от пенсии (27.0%), следван от самостоятелна заетост (6.7%) и от социални обезщетения и помощи (3.0%). Спрямо първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 0.8%, а доходът от пенсии намалява с 2.1%.

В сравнение със същия период от миналата година доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят – от работна заплата – от 710 на 792 лв., а от пенсии – от 372 на 380 лв. Има ръст и при приходите от самостоятелна заетост – от 72 на 94 лв. (с 30.9%).

Наблюдава се и увеличение на разходите на домакинствата. През първото тримесечие на 2018 г. то е 1263 лв. и се увеличава с 11.5% спрямо същото тримесечие на 2017 година. С 1.7% намаляват разходите за жилище, а се увеличават разходите за транспорт и съобщения, както и за данъци и социални осигуровки.

През първото тримесечие на 2018 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение се отчита в консумацията на повечето от продуктите. По-съществено нараства потреблението на: зеленчуци – от 9.1 на 11.2 кг; яйца – от 34 на 35 бр.; месо – от 7.8 на 8.4 кг, и плодове – от 9.9 на 10.5 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 21.5 на 21.2 килограма. Без промяна остава потреблението на сирене, фасул зрял и захар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *