post

Електронният търг за лекарства е окончателно прекратен, става ясно от съобщение на сайта на здравното министерство.

Обявлението за прекратяването на обществената поръчка за сключване на рамкови споразумения от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОПСЗ) чрез е-система за купуване на лекарства за нуждите на лечебните заведения е публикувано от Министерството на здравеопазването преди седмица след решението на Върховния административен съд (ВАС), с което е-търгът е отменен.

С решение от 25 април ВАС потвърждава становището на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която отмени е-търга в началото на февруари тази година.

Идеята на е-търга беше болниците да купуват лекарства чрез електронна платформа, като така на конкурентен принцип се понижават цените. Тя беше стартирана от бившия здравен министър Петър Москов с обявяване на обществена поръчка през 2016 г., но в началото на 2017 г. беше спряна заради обжалване пред КЗК от търговец на едро.

По времето на следващия здравен министър проф. Николай Петров търгът беше подновен, но с по-малко позиции, като те включваха само онкологични лекарства. Мотивът за редукцията беше, че разходът за онколекарства постоянно расте и подобен начин на купуването им от страна на болниците ще намали разходите. Тази обществена поръчка също беше обжалвана пред Комисията за защита на конкуренцията от друг дистрибутор и е-търгът за медикаменти бе спрян за втори път.

По-късно КЗК отмени електронният търг, но решението не беше окончателно, тъй като след него страните могат да обжалват пред Върховния административен съд.

На 25 април ВАС излезе с решение, което окончателно спира възможността за купуване на лекарства от болниците чрез е-платформа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *