post

Да си представим, че сложим точка в центъра на България и започнем да се оглеждаме за луксозни имоти във всички страни. Тогава ще видим, че в последните години е направено  много в развитието на сегмента, който на пазара на недвижими имоти се нарича и обхваща имоти лукс. Развило се е строителството, търсенето и предлагането, и увеличаването на потенциалната маса от хора, които биха искали да реализират покупка на луксозен имот  или да го вземат по наем.

 

Това увеличаване на общата база във всички направления бе възможно заради навлизането на България в ЕС, което отвори възможности за инвестиции в строителството на имоти лукс и отвори пазара, и провокира интереса на чужденци да инвестират в страната и да живеят в нея.

 

На географски език това означава, че днес може клиентите да се ориентират в ключови точки на страната където е техният бизнес, където е близък и има интереси техния дипломатически корпус, или където търсят специфично място за живеене като природа и локация – например море и планина. Съвсем естествено е най-горещата географска точка за реализиране на луксозни имоти да бъде българската столица София, където са разположение огромния дял от инвестиции в строителството, в бизнеса, в дипломацията, в човешкия ресурс – ключови фактори за развитието на сегмента луксозни имоти.

 

От консултантските услуги в ues.bg, можете  да придобиете представа за луксозните имоти както в София, така и в  другите големи градове на България. Това позволява географско разпростиране на северното Черноморие, във Варна, на южното Черноморие в Бургас, в централна южна България, където е Пловдив с бърз достъп до други ключови точки в страната. Имоти лукс до границите на България. Северна България Румъния, западна България до Македония или Сърбия и Южна България до Гърция и Турция. Подробни оферти на  – http://www.luksozniimoti.com.

 

Разбира се делението е условно. Всичко зависи от търсенето и предлагането и от интереса на клиентите в областта на луксозните имоти. Консултантските услуги в недвижимите имоти лукс на ues.bg са правилната стъпка в познание на средата – чисто географски, хуманитарно и като бизнес условия – с цел реализиране  luxury или executive имоти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *