post

През първите три месеца на годината общият доход средно на лице от домакинство у нас се увеличава с 9.8% и достига 1407 лева, показват данни на националната статистика.

С най-висок дял остава работната заплата (56.3%), следвана от доходите от пенсии (27.0%), от самостоятелна заетост (6.7%) и от социални обезщетения и помощи (3.0%).

На годишна база доходът от работна заплата нараства от 710 на 792 лв. (с 11.5%). Този от пенсии се повишава от 372 на 380 лв. (с 2.1%). Доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 72 на 94 лв. (с 30.9%), а тези от социални обезщетения и помощи – от 40 на 41 лв. (с 1.9%).

Разходите пък се увеличават повече от доходите – с 11.5%, като средно на лице от домакинство достигат 1263 лева.

По традиция най-голямо е перото за храна – 30.4%. Следват разходите за жилище (18.4%), данъци и социални осигуровки (14.1%), както и за транспорт и съобщения (11.9%).

За една година харчовете за храна и безалкохолни напитки се увеличават от 346 на 384 лв. (с 11.0%). За алкохол – от 50 на 53 лв. (ръст от 6.5%).

Разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) нарастват от 228 на 233 лв. (с 2.4%). За здравеопазване се увеличават от 67 на 75 лв. (с 13.1%).

Харчовете за транспорт и съобщения бележат ръст от 125 на 150 лв. (с 19.9%). Разходите за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 36 на 43 лв. (със 17.6%).

За данъци и социални осигуровки пък се повишават от 152 на 177 лв. (с 16.9%), сочат още данните на НСИ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *