post

Европейският съюз ще подкрепя инвестициите в “зелени” проекти. Целта е да се намали вредното влияние на човека върху климата. Предвижда се и създаването на нормативна база, пише agro.bg.

Предвидено е да се създаде законова рамка, която да задължи мениджърите на инвестиционните фондове, както и личните финансови съветници да информират своите клиенти и вложители за това как дейността на компаниите въздейства върху климата. За целта ще бъде създадена специална скала, по която ще се оценява кога една фирма работи устойчиво. Водещи фактори са използването на природните ресурси и ограничаване на глобалното затопляне.

Европейският съюз си е поставил за задача до 2030 година да намали с 40 процента вредните емисии, за да изпълни Парижката конвенция от 2015 година. Според Брюксел за това всяка година ще са нужни инвестиции в размер на 180 милиарда евро.

Експерти в Европейската комисия са изчислили, че климатичните промени водят до все по-големи финансови загуби. Заради природни бедствия през миналата година застрахователните компании са изплатили щети за 110 милиарда евро. За последните 10 години икономическите загуби от наводнения, суши, бури и други катаклизми са се увеличили с 87 процента, сочат цифрите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *