post

За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага да се удвои финансирането за програмата „Еразъм“ до 30 милиарда евро, като 25,9 милиарда евро ще отидат за образование и обучение, 3,1 милиарда евро за младите хора и 550 милиона евро за спорта, съобщава econ.bg.

Програмата „Еразъм“ вече дава възможност на милиони млади европейци да учат или да се обучават в чужбина, като същевременно разширява техния опит и повишава информираността им за Европа и по този начин им предоставя по-големи бъдещи възможности на трудовия пазар С удвоено финансиране тази програма ще бъде още по-ефективна в подпомагането на ключовите политически цели, като изграждането на европейско пространство за образование до 2025 г., овластяването на младите хора и насърчаването на европейска идентичност чрез политики за младежта, образованието и културата.

Целта на предложението на Комисията е:

· Да се увеличи броят на бенефициерите;

· Програмата ще обхване хора от всички социални слоеве;

· Изграждане на по-силни връзки с останалата част на света;

· Акцент върху насърчаването на ориентирани към бъдещето области на обучение;

· Укрепване на европейската идентичност чрез пътувания.

“Трябва да укрепим програмата “Еразъм”, която над 30 години е една от най-важните програми, тъй като свидетелства за това какво означава интеграцията. Тя е самата същност на Европа без граници”, заяви при представянето на предложението заместник-председателят на комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

“Това засега е най-голямото предложено увеличение за програма в бюджета на ЕС. Трябва да сме амбициозни. С тази програма ще подкрепим големите си амбиции за овластяването на младите хора, за изграждането на европейско пространство за образование [до 2025 г.] и за укрепването на европейската идентичност”, добави комисар Тибор Наврачич, отговарящ за образованието, културата, младежта и спорта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *