post

С  подкрепата на JASPERS страната ни постигна високи резултати и получи ценен опит и умения, благодарение на които имаме подобрение при изготвянето и реализирането на проектите в енергийния, транспортен и воден отрасъл. С възможностите, които ни предоставят европейските фондове след 2020 г. трябва да достигнем максимално близо до гражданите, а инвестициите и политиките, които правим, да водят до конкретни резултати.

Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова на годишната среща на заинтересованите страни на програма  JASPERS – „ JASPERS STAKEHOLDERS 2018“, на която страната ни бе домакин за втори път. Тя се проведе в град София с участието на Нормундс Попенс – заместник-генерален директор на Европейска комисия, Антонио Алмагро – директор на JASPERS и др.

Крумова отбеляза, че новите предизвикателства, пред които са изправени страните от ЕС, изискват гъвкава политика. „Всички региони са различни, затова трябва да разпознаем техните нужди и да насочим проектите така, че да отговарят на новите предизвикателства, включително и на климатичните промени“, каза регионалният заместник-министър.

Тя коментира, че за постигане на по-големи резултати с по-малко средства фокусът трябва да бъде поставен върху обвързването на политиката с инвестициите и поставянето на правилната институционална рамка. „Инициативата JASPERS трябва да продължи не само да помага на страните, но и да работи с тях за постигането на синергия в инвестициите“, отбеляза още Крумова и допълни, че е необходимо да се фокусираме върху локалните нужди и какво е необходимо на местно ниво.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *