post

Над 3.5 млн. осигурени лица в България имат възможността сами и изцяло онлайн да сменят пенсионния си фонд. Пилотната услуга се предоставя от “ПОД-Бъдеще” АД и благодарение на стартиращата високотехнологична българска компания Евротръст Технолоджис АД, съобщава econ.bg.

Услугата вече е достъпна на сайта на “ПОД-Бъдеще” АД. Интеграцията с революционното мобилно приложение Евротръст позволява генерираното заявление и договор да се подписват и изпращат към пенсионното дружество изцяло онлайн. Процедурата отнема само няколко минути. Чрез регистрация в мобилното приложение на Евротръст се генерира електронен подпис, който веднага може да се използва и в платформата на “ПОД-Бъдеще” АД, а методът отговаря на всички юридически изисквания за електронно подписване на документи. За сравнение – досега смяната на пенсионен фонд винаги се е осъществявала чрез подписване на хартиено заявление в три екземпляра, като подписът задължително се полага в присъствието на нотариус.

За “ПОД-Бъдеще” АД това е още една стъпка от стратегията за превръщането на пенсионното дружеството в първото дигитално в страната. През март 2017 г. “ПОД-Бъдеще” АД пусна първото и единствено засега в сектора мобилно приложение, чрез което над 200 000 нейни клиенти могат да проверяват по всяко време своите натрупани спестявания за втора пенсия и да следят дали работодателите им превеждат регулярно дължимите осигуровки.

През следващите месеци “ПОД-Бъдеще” АД планира да разшири обхвата на предлаганите дигитални продукти. Клиентите на пенсионното дружество ще имат възможност да кореспондират с него и да получават пълно обслужване изцяло през неговото мобилно приложение (за Apple и Android).

Росен Даскалов, директор дигитално развитие и технологии на пенсионата компания съобщи, че през първите три месеца на 2018 г. над 70 хил. души са сменили пенсионния си фонд, като са подписали хартиени заявления в присъствието на нотариус. “Всичко това отнема няколко часа на клиентите: среща с представител на пенсионното дружество, предоставяне на необходимите заявления и договори, чакане на ред при нотариус, за да се завери нотариално първия екземпляр на заявлението, предаване на документите на представител на пенсионната компания и т.н.” С новата услуга, предлагана от пенсионното дружество това може да стане в рамките на няколко минути, изцяло онлайн, без хартия и нотариус.  “В глобален мащаб тенденциите за модернизация и дигитализация на пенсионното осигуряване вървят само в една посока – удобство и прозрачност за клиента. С други думи клиентът да може да се обслужи сам, в удобно за него време и по модерен начин.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *