post

През май депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 48,630 млрд. лева (46,4% от БВП) и се увеличават на годишна база с 6,5% след нарастване с 5,9 на сто през април 2018 година. В същото време кредитите за домакинствата и НТООД са се увеличили с 8,8% след повишение с 9,1% през предходния месец, до общо 20,817 млрд. лева (19,8% от БВП). Това показват обявените  данни на Българската народна банка (БНБ).

В края на петия месец от годината жилищните кредити са за 9,830 млрд. лева и нарастват на годишна база с 9,8% (при годишно увеличение с 9,3 на сто през април), докато потребителските кредити са скочили с 15 на сто, до 8,629 млрд. лева, след повишение с 14,4% месец по-рано през април.

В края на май 2018 година депозитите на неправителствения сектор в българските банки са в размер на 73,213 млрд. лева (69,8% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 6,1% след растеж с 5,6% през април.

От данните на БНБ става ясно, че депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 21,865 млрд. лева (20,8% от БВП) и нарастват на годишна база с 12,5% след тяхен ръст с 13,0% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 30,5% на годишна база след понижение с 34,7% през април и достигат 2,719 млрд. лева (2,6% от прогнозния БВП).

В края на май 2018 г. кредитите за неправителствения сектор са в размер на 55,048 млрд. лева (52,5% от БВП) спрямо кредити за 54,861 млрд. лева през април (52,3% от БВП), а на годишна база нарастването им е с 6,6% (спрямо май 2017 година).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават в края на пети ямесец на годината с 2,9% на годишна база, след същото повишение през април, и достигат 31,902 млрд. лева (30,4% от БВП).

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,329 млрд. лева (2,2% от БВП), които нарастват на годишна база с цели 57,7% след тяхно повишение с 54,8% през април 2018 година.

Нетните чуждестранни активи в края на месец май нарастват с 2,3% спрямо година по-рано, достигайки 51,573 млрд. лева. Чуждестранните активи се увеличават с 1,8% (след повишение със 1,7% година по-рано), достигайки 60,686 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,113 млрд. лева, като намаляват на годишна база с 0,6 на сто (след спад с 1,9% през април 2018 година).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *