post

В България има десет собственици на земя, всеки от които владее над 100 000 декара аграрни площи, според информация на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, за броя на собствениците на земеделски земи и притежаваните от тях площи. Собствениците на земя в България са 1 861 410 граждани и фирми. Те притежават общо близо 44 млн. декара земеделски земи. Най-голяма е групата на собствениците, които притежават до 1000 декара. Това са 1 859 316 граждани и фирми или 99,88% от всички собственици. В тяхно владение са 7 298 246 имота с обща площ от близо 35 млн. декара при среден размер от 4,772 декара. В ръцете на най-дребните земевладелци са близо 80% от площите. На другия полюс са десетте най-едри собственици. Заедно те притежават близо 2 млн. декара, или 4,3% от общата площ, обособени в 270 406 имота.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *