post

Увеличението на брутния вътрешен продукт (БВП) на България е 0.9 процента през първото тримесечие на 2018 г., запазвайки миналогодишния стабилен темп, когато икономиката нарасна с 3.6 процента. Сегашният растеж е движен от силното частно потребление и по-високите инвестиции, посочва Европейската комисия в обявената си лятна междинна прогноза за икономиката и инфлацията в ЕС и еврозоната, съобщава Дневнк.

Повишенията на заплати са дали тласък на частното потребление, а възобновеното използване на програмите за инвестиционно финансиране на ЕС е допринесло за растежа в държавното инвестиране. Икономическите настроения продължават да се подобряват и аналитични данни сочат очаквания за увеличение на поръчките, по-висока производителност и по-голямо търсене, което предполага, че икономиката ще продължи растежа си през следващите тримесечия.

Прогнозите са, че нарастването на БВП ще остане силно с 3.8 процента през 2018 г. и 3.7 процента през 2019 г., стимулирано преди всичко от вътрешното търсене.

Положителното развитие на пазара на труда и планираното увеличение на заплатите в държавния сектор ще допринесе за продължително увеличение на частното потребление. Очаква се растежът на инвестициите също да е голям заради възобновеното усвояване на европейски фондове, но и благодарение на засилените инвестиции в частния сектор.

В същото време нетният принос на износа за БВП се очаква да бъде отрицателен. Въпреки че силното външно търсене може да подобри увеличението на износа, силното вътрешно търсене и значителните инвестиции означават, че вносът ще продължи да превишава износа.

Натискът върху цените се засилва през пролетните месеци като резултат от рязкото поскъпване на петрола и вторичния му ефект върху цените на храните. Регулираните цени също са се повишили значително за същия период. Очаква се инфлацията да се ускори до 2 процента през 2018 г., преди да спадне до 1.8 процента през 2019 г. Това се дължи на силния базов ефект на енергийните продукти, а разполагаемият реален доход би трябвало да подкрепи потреблението и цените като цяло, посочва в заключение еврокомисията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *