post

Националният съвет за насърчаване на заетостта одобри преразпределение на средствата по Националния план за действие по заетостта. В резултат от взетото  решение 1 883 050 лв. ще се насочат към програми и мерки за обучение и заетост, с които ще се осигури работа на 862 безработни, съобщава inews.bg.

Бюджетът на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания ще се увеличи с 305 265 лв. По този начин ще се осигури нова заетост на 88 безработни с увреждания. Традиционно интересът към тази програма от страна на работодателите е изключително голям. Безработните също я оценяват високо, защото им осигурява заетост и сигурни доходи за период от 2 години.

Бюджетът на програмата за обучение и заетост на продължително безработни ще се увеличи с 642 761 лв. С тези средства ще се осигури работа на 416 продължително безработни. Към Национална програма “Помощ за пенсиониране” ще се насочат допълнително 316 891 лв., с което ще се осигури възможност за допълнително включване на 82 лица.

Средствата по програма “Старт на кариерата” ще се увеличат с 482 675 лв., с което ще се даде възможност от 94 млади висшисти да натрупат професионален опит, започвайки работа в публичната администрация. По програмата е направена промяна, която дава възможност на допълнителните места да бъдат включени в заетост кандидати, които не са били одобрени при първоначалното класиране.

Преразпределението на средствата по Националния план по заетост е подготвено въз основа на информация от регионалните служби по заетостта за реализацията на програмите и мерките за обучение и заетост през първите 5 месеца на 2018 г. Чрез решението ще се гарантира по-гъвкавото и ефективно усвояване на свободни средства по плана за настоящата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *