post

Мартина Арабаджиева, координатор на Градска лаборатория София разказва за новата лаборатория за хранителни иновации, която стартира наскоро в Центъра за изследвания и анализи.

– Бихте ли представили пред читателите ни проекта Градска лаборатория София?

Градска лаборатория София е част от проекта FIT4FOOD 2030, който има за цел да подкрепи дейностите на ЕК, свързани с изграждането и развитието на политическата рамка Храни 2030. Подобни лаборатории са създадени в още държави. Проектът има амбицията да създаде специализирана мрежа в областта на храните, като обедини в отворен диалог учени, преподаватели, представители на бизнеса и широката общественост, неправителствени организации, най-общо казано всички заинтересовани страни. Лабораториите ще подготвят и образователни модули, които да бъдат апробирани в различни целеви групи. За да се идентифицира най-полезното и приложимо съдържание на образователните модули се организират серия от работни дискусии. Първата такава беше проведена през юни, като са предвидени още две дискусии до края на годината (през септември и ноември). Ако някой желае, може да се свърже с нас за допълнителна информация.

– Какви са основните предизвикателства в областта на храните пред съвременното общество?

Темата е много обширна и идеята на създателите на проекта е чрез функциониращите Лаборатории да набави информация за съществуващите проблеми в различните страни-партньори по проекта. Разбира се, отчитаме и фактът, че европейското общество е изправено пред общи предизвикателства, към които са адресирани четири основни приоритета на политическата рамка Храни 2030. Те са свързани с начина на хранене и създаване на здравословни навици, кръгова икономика за ресурсно ефективна затворена хранителна система, щадящи екологично устойчиви хранителни системи, (не замърсяват околната среда) и стимулиране на иновации. Цялата хранителна система, от производството до справянето с хранителните отпадъци, се нуждае от промяна и подобрения, за да отговори на новите очаквания на обществото. Това е амбициозна и дългосрочна задача, която не може да бъде решена в рамките на проекта. Той е първа стъпка в тази посока и Градска лаборатория София е възможност да допринесем, макар и скромно за постигане на тази амбициозна цел.

– Къде е мястото на тенденции като градско фермерство и кръгова икономика за решаване на тези проблеми и как лабораторията може да спомогне за това?

Кръговата икономика е важен приоритет за Европа, защото само ако използваме ресурсите си ефективно ще се справим с глобалните предизвикателства на новото столетие.

Градското фермерство е тенденция, която добива все повече популярност в Европа. Една от основните задачи на Лабораторията е да повиши информираността на обществото относно проблемите и тенденциите в хранителната система…

Цялото интервю е достъпно в сайта Foodmedia.bg

Мартина Арабаджиева, координатор на Градска лаборатория София разказва за новата лаборатория за хранителни иновации, която стартира наскоро в Центъра за изследвания и анализи.

– Бихте ли представили пред читателите ни проекта Градска лаборатория София?

Градска лаборатория София е част от проекта FIT4FOOD 2030, който има за цел да подкрепи дейностите на ЕК, свързани с изграждането и развитието на политическата рамка Храни 2030. Подобни лаборатории са създадени в още държави. Проектът има амбицията да създаде специализирана мрежа в областта на храните, като обедини в отворен диалог учени, преподаватели, представители на бизнеса и широката общественост, неправителствени организации, най-общо казано всички заинтересовани страни. Лабораториите ще подготвят и образователни модули, които да бъдат апробирани в различни целеви групи. За да се идентифицира най-полезното и приложимо съдържание на образователните модули се организират серия от работни дискусии. Първата такава беше проведена през юни, като са предвидени още две дискусии до края на годината (през септември и ноември). Ако някой желае, може да се свърже с нас за допълнителна информация.

– Какви са основните предизвикателства в областта на храните пред съвременното общество?

Темата е много обширна и идеята на създателите на проекта е чрез функциониращите Лаборатории да набави информация за съществуващите проблеми в различните страни-партньори по проекта. Разбира се, отчитаме и фактът, че европейското общество е изправено пред общи предизвикателства, към които са адресирани четири основни приоритета на политическата рамка Храни 2030. Те са свързани с начина на хранене и създаване на здравословни навици, кръгова икономика за ресурсно ефективна затворена хранителна система, щадящи екологично устойчиви хранителни системи, (не замърсяват околната среда) и стимулиране на иновации. Цялата хранителна система, от производството до справянето с хранителните отпадъци, се нуждае от промяна и подобрения, за да отговори на новите очаквания на обществото. Това е амбициозна и дългосрочна задача, която не може да бъде решена в рамките на проекта. Той е първа стъпка в тази посока и Градска лаборатория София е възможност да допринесем, макар и скромно за постигане на тази амбициозна цел.

– Къде е мястото на тенденции като градско фермерство и кръгова икономика за решаване на тези проблеми и как лабораторията може да спомогне за това?

Кръговата икономика е важен приоритет за Европа, защото само ако използваме ресурсите си ефективно ще се справим с глобалните предизвикателства на новото столетие.

Градското фермерство е тенденция, която добива все повече популярност в Европа. Една от основните задачи на Лабораторията е да повиши информираността на обществото относно проблемите и тенденциите в хранителната система…

Цялото интервю е достъпно в сайта Foodmedia.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *