post

Значително са намалели случаите на умишлено заявените за субсидии застъпени земеделски площи. Това каза в интервю за предаването „Преди всички“ Янислав Янчев, началник отдел „Директни плащания“ в Държавен фонд „Земеделие“, пише econ.bg.

Според него това се дължи на новите средства за очертаване на площите, които използват собствениците на парцелите, и санкциите: „Кандидатите за европейски субсидии все повече използват нови средства за очертаване, включително и чрез GPS технологии, и по този начин подобряват точността на дигитализиране на земеделските си парцели в интегрираната система за администриране и контрол./…/ Със сигурност санкциите имат възпиращ ефект, тъй като от 50 хиляди кандидати, които бяха с двойно заявени площи през 2014 година, в момента останаха по-малко от 10 хиляди. Санкциите са стандартни. Не се отпуска подпомагане за тази площ и има наказание още 1,5 пъти с размера на площта”.

При извършените проверки на ДФЗ бяха установени застъпвания в заявленията за субсидии на близо 9500 кандидати с обща площ над 5000 хектара.

Янчев коментира: „Проверките тази година установиха основно голям брой, но малки по обем застъпвания и тази тенденция може да ни радва, защото нямаме установени големи случаи на двойно заявени площи“.

След като бъде констатирано застъпване, има описана процедура, според която до всички кандидати за субсидии, при които е установено застъпване, се изпращат уведомителни писма. Собствениците на такива парцели трябва да се явяват в 20-дневен срок в съответната областна дирекция на Фонда, за да предоставят документи, с които да докажат кой е реалният ползвател на тази площ: „Договор за аренда, за наем, нотариален акт, ако е собственикът – има над 10 различни вида документа. Ако кандидатът участва в споразумение за ползване между ползватели в дадено землище, също може да кандидатства“

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *