post

През второто тримесечие коефициентът на безработицата е 5.5%, с 0.8% по-нисък отколкото през същия период на 2017 г., сочат данни на Националния статистически институт, събрани чрез анкети в домакинствата.

Броят на безработните е 182.2 хил., от които 109.8 хил. (60.3%) са мъже и 72.4 хил. (39.7%) – жени. При мъжете намалението на показателя е от 6.9 на 6.1%, а при жените – от 5.7 на 4.7%.

От всички безработни 13.6% са с висше образование, 49.1% – със средно, и 37.3% – с основно или по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 106.3 хил., или 58.4% от всички безработни. Обезкуражените (които искат да работя, но са убедени, че няма да намерят работа) са вече под 90 хил. души при 120 хил. преди година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *