post

ЕОС Матрикс си партнира с редица банкови и небанкови финансови институции, телекоми, ютилити и търговски компании и др., като поема управлението и събирането на забавените им вземания. По този начин фирмите освобождават вътрешен ресурс, който насочват към основната си дейност и в същото време повишават ликвидността си.

Дейността на колекторските компании представлява професионално събиране на просрочени вземания. Съществуваща на пазара повече от 15 години, ЕОС Матрикс е лидер сферата на управлението на вземания с над 350 висококвалифицирани специалисти. Тя е част от немската финансова група EOS Group и прилага в България международното ноу-хау, разработено в рамките на 43-годишния опит в събирането и над 30-годишния опит в изкупуването на вземания.

Чрез услугите си по събиране ЕОС Матрикс помага на компаниите да повишат ликвидността си, а това ги предпазва от редица негативни последици. Често високите нива на забавени и отписани вземания водят до замразяване на работните заплати и закриване на работни места в компаниите. Това от своя страна води до намаляване на покупателната способност на хората и се отразява негативно на цялостния икономически цикъл. Най-общо казано, професионалното управление на вземания връща обратно ликвидността в икономическия цикъл, а компаниите използват тези средства за погасяване на собствени задължения и за запазване или откриване на работни места. Други предпочитат да разширят бизнеса си и да инвестират в изследователска и развойна дейност или просто да инвестират средствата на финансовите пазари. Тези данни са обобщени в ежегодното проучване на ЕОС – European Payment Practices от края на 2017-а година.

Изключително важен е моментът, в който компаниите използват възвърнатите средства за погасяване на свои собствени задължения. Това предотвратява домино ефекта, тъй като не изправя останалите кредитори пред същите рискове, следващи от забавените плащания.

Със своя дългогодишен опит в областта, ЕОС Матрикс се явява не само като отличен медиатор между кредитора и просрочилите клиенти, но и изводите от работата ѝ са съществена част от анализа на състоянието на бизнеса и икономиката в страната. Причините и последиците при просрочените вземания и правилното им управление е една от основните теми, за които ЕОС Матрикс консултира своите клиенти. Времето има ключово значение за това дали ще могат да се възстановят просрочените вземания. Според проучванията на ЕОС българските компании са сред най-толерантните в Европа и изчакват твърде дълго преди да потърсят вземането си. Причината за това е, че те се страхуват да не загубят клиентите си. Но истината е, че колкото повече се чака, толкова по-трудно става връщането на сумата, а това вече води до множеството негативни последици, споменати по-горе. В такива случаи ЕОС Матрикс е надежден партньор, защото благодарение на международното ноу-хау прилага добри практики за работа и комуникация, които запазват добрите взаимоотношения между кредиторите и техните клиенти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *