post

През второто тримесечие на 2018 г. производствените цени в селското стопанство намаляват с 5,8% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт (НСИ).

Продукцията от растениевъдството поевтинява с 8,5%, а продукцията от животновъдството – с 2,3%. Спрямо предходната година цените в земеделието спадат с 2,9%, като в растениевъдството намалението е с 1,9%, а в животновъдството – с 4,2%.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. най-голямо намаление се наблюдава в цените на пресните плодове – с 20%. По-ниски са цените на: техническите култури – с 13,1%, пресните зеленчуци – с 13,2%, картофите – със 7,8%, и фуражните култури – с 5,8%.

Цените на зърнените култури се запазват на почти същото равнище с незначително намаление от 0,3%. Намаление е отчетено в цените на: слънчогледа – с 8%, царевицата за зърно – с 6,1%, маслодайната роза – с 33,2%, оранжерийните домати – с 26,5%, ябълките – с 22,8%, черешите – с 26,6%, и кайсиите – с 14,3%. Повишават се цените на: твърдата пшеница – с 3,7%, ечемика – с 6,8%, неолющения ориз – с 12,7%, оранжерийните краставици – с 29,5%, и на ягодите – с 31%.

Спрямо същото тримесечие на 2017 г. цените на живите животни намаляват с 6,5%. Намалението е в резултат на спад в цените на: свинете – с 10,5%, козите – с 8,3%, и на домашните птици – с 6,4%. Увеличение отбелязват цените на едрия рогат добитък – с 1,1%.

При животинските продукти растат цените на: кокошите яйца за консумация – с 24,1%, биволското мляко – с 20,1%, и пчелния мед – с 10%. Намаление е отчетено в цените на овчето мляко – с 5,2%.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. растат цените на: зърнените култури – с 1%, картофите – с 6,6%, и пресните плодове – със 7%. Спрямо 2017 г. най-голямо намаление е отчетено в цените на техническите култури – с 12,3%, и по-малко в цените на фуражните култури – с 1,6%, и на пресните зеленчуци – с 1,9%. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 8%, а на животинските продукти – c 1,7%.

През второто тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. увеличение е отчетено в цените на: ечемика – с 3,7%, черешите – с 9,5%, кайсиите – с 3,8%, и ягодите – с 22,2%. По-ниски са цените на: слънчогледа – с 4,9%, маслодайната роза – с 36,2%, оранжерийните краставици – с 3,5%, и царевицата за силаж – с 32,8%.

В животновъдството през второто тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. намаление се наблюдава в цената на всички основни категории животни с изключение на едрия рогат добитък, чиито цени се повишават с 0,6%. Цените на свинете намаляват с 12%, на овцете – с 6,6%, на козите – с 6,8%, и на домашните птици – с 6,2%. При животинските продукти увеличение отбелязват цените на: козето мляко – с 4,7%, биволското мляко – с 1,3%, кокошите яйца за консумация – с 1,6%, и пчелния мед – с 1,1%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за второто тримесечие на 2018 г. е по-висок с 1,9% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 2,3% спрямо 2017 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *