post

Общото събрание на БАН гласува, че дава съгласие за частично изваждане на Националния институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ от структурата на БАН и преминаването в нова структура, създадена от Министерския съвет. Определението “частично” включва цялостната оперативна дейност, изпълнявана от НИМХ-БАН, както и учени и служители, които са декларирали намерение за напускане на БАН, пише vesti.bg.

Решението отваря пътя за изваждането на НИМХ от БАН и дава ясен знак на правителството, че може да предприеме съответните действия, за да бъде извършено това, каза пред журналисти председателят на БАН акад. Ревалски. По думите му “нещата са стигнали до една крайност, от която не могат да бъдат върнати обратно”. Имало е много години, когато тази служба /НИМХ/ е била извън БАН, но в повечето държави хидрометеорологичната служба е отделна, каза председателят на Академията. Според него решението за НИМХ вероятно ще се отрази върху имиджа на БАН, защото винаги НИМХ се свързва с БАН. “За други институти на БАН днешното решение съм убеден, че няма да повлече крак, защото НИМХ е изключително специфичен институт, тъй като учените в него са на щат около една седма от целия му състав”, коментира акад. Ревалски.

Като брой на учените и работещите, НИМХ е най-големият институт на БАН, тъй като има филиали в цялата страна и стопанисва имущество, предоставено му от МОСВ за хидроложката дейност, обясни акад. Ревалски. Той отново отбеляза, че учените в НИМХ са малко. Председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева обясни пред журналисти какво означава “частично” изваждане на НИМХ от БАН. Тя отбеляза, че беше декларирана 94 процента подкрепа от работещите в НИМХ за излизане от Академията, но има учени и служители, които не искат да направят това. Всичко, свързано с процедурата по изваждането, ще бъде съгласува в работна група, след като Министерският съвет официално задвижи процедурата с официален документ, поясни проф. Славчева.

Решението на Общото събрание на БАН за частично извеждане на НИМХ от структурата на Академията “нищо не е и нищо не прави, защото в предложението няма текст за частичното изваждане с активите и пасивите, с името на НИМХ”, заяви пред журналисти бившият директор на НИМХ проф. Христомир Брънзов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *