post

Министерският съвет одобри междуправителственото Споразумение с Кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия и предлага на Народното събрание да го ратифицира.

Споразумението, подписано на 30 юни 2016 г., определя общата рамка за сътрудничество в областта на превенцията, готовността и реагирането при бедствия, както и условията и реда за оказване на доброволна помощ между България и Украйна в случай на бедствие на територията на някоя от тях.

В документа са регламентирани: формите на сътрудничество, реда за предоставяне на помощ при бедствие, процедурите по пресичане на границата и правилата за престой на спасителните екипи и/или експертите, процедурите по преминаване на границата на оборудване и средства за подпомагане, използването на въздухоплавателни средства, координацията и управлението на операции за помощ при бедствия, осигуряването на комуникации и др.

Компетентен органи по прилагане на Споразумението за България е Министерството на вътрешните работи, а за Украйна – Държавната служба за извънредните ситуации.

Разходите, свързани с изпълнението на Споразумението ще се осигуряват от одобрения бюджет на Министерството на вътрешните работи за съответната година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *