post

Gravitech Business е многофункционална информационна система, която е създадена с цел да улеснява основните вътрешни работни процеси на една компания. Тя дава на потребителите възможност да проследят в реално време дейността на фирмата и ресурсите, с които се оперира, както и взаимоотношенията с настоящи и потенциални клиенти, без значение кой отдел е въвел информацията в системата. Интегрираните модули в Gravitech Business ви позволяват лесно да намерите, сортирате и управлявате цялата информация за Вашия бизнес и Вашите клиенти в едно, което да ви позволи да инвестирате най-ефективно. Системата не изисква инсталации или огромни начални инвестиции, а единствено устройство с връзка към интернет. Това се дължи на факта, че Gravitech Business е базирана на облак и е достъпна чрез браузър от настолни компютри, лаптопи и мобилни устройства.

Gravitech CRM

Доброто познаване на Вашите клиенти Ви позволява да правите маркетинг стратегии според техните нужди и като резултат да правите повече продажби. Малките компании не могат да си позволят прекалено големи разходи за инвестиции с несигурни резултати. Ето защо CRM софтуерът е перфектно решение за малкия бизнес. Ефективността му е доказана, помага на собственика да следи разходите и да развива бизнеса си. Освен това Gravitech CRM е перфектното средство за проследяването на ефекта от работата на всеки служител. Един мениджър винаги може да провери кой служител колко сделки с колко компании и на каква стойност е сключил. Освен това, веднага става ясно върху какви задачи работи всеки и дори колко имейла е изпратил за деня. Различните служите могат да работят заедно по различни проекти и по този начин всеки един път, когато има комуникация между двете фирми, всеки, който работи по проекта, е информиран.

Gravitech фактуриране

Gravitech фактуриране е безплатен модул за издаване на счетоводни документи (фактури, касови бележки, дебитни и кредитни известия). Всеки един от тях съдържа актуални реквизити според българското законодателство. Нашата криптирана облачна среда гарантира бързо издаване на документи и висока сигурност при тяхното съхранение. Гравитек Фактуриране предоставя възможност документите да се отпечатват на хартия, да се съхраняват в PDF формат и да се изпращат чрез email до клиенти и счетоводство.

Ако искате, може да дадете достъп до системата на служителите си или на Вашия счетоводител. Това ускорява и улеснява счетоводния процес. Чрез нивата на достъп организирате работата на потребителите в цялата системата и определяте нивото на достъп до всяко нещо.

Gravitech склад

Гравитек Склад ви позволява да използвате пълната функционалност на складовия софтуер от всяка една точка, на която се намирате, стига да имате достъп до интернет. При желание може да ползвате складовата програма и само локално във вашия търговски обект. Може да създавате неограничен брой складове и така да организирате дейността си по-лесно и да покриете специфични изисквания във Вашата организация. Системата позволява лесно да виждате общо наличните количества в цялата мрежа, както и разпределението на бройките в отделните складове. Същевременно може да видите и какви стоки има във всеки отделен склад и техните наличности. Както и в останалите модули, тук отново има различни нива на достъп и можете да контролирате видимостта на всеки един обект. Възможността за интегриране на склад и счетоводни документи Ви дава възможност свободно да оперирате с количествата в склада, да проследявате движението на стоките и в избран от Вас удобен момент да издадете лесно фактура, като свържете складовите със счетоводните документи. Чрез модула за издаване на фактури можете да превърнете всеки складов документ във фактура или да обедините няколко складови документа и да ги превърнете/свържете във фактура.

Gravitech HR

Модулът за управление на човешките ресурси е комбинация от системи и процеси, която свързва управлението на човешките ресурси и информационните технологии. Този софтуер може да трансформира изцяло работното място, като осигури по-голяма ефективност на работните процеси. Облачните услуги помагат на служителите по човешки ресурси и собствениците на компаниите да получат информация за служителите и за дейността им от различни локации и устройства. Това включва умения, способности, работен опит, образование и заплати. Отпуски и болнични може да се генерират и одобряват чрез системата. Служителите могат да попълват графици за свършената работна дейност по часове и дни, като индикират за кой клиент, кой проект или задача е работено в даден времеви диапазон.

Тъй като системата е изградена от интегрирана база данни с информация за персонала, тя също така изготвя отчети, които специалистите по човешки ресурси или собствениците могат да използват, за да анализират показатели на работната сила. Софтуерът позволява да се определи производителността на даден служител и дава възможност да се изчисли себестойност на услугата, предоставяна на дадена компания. По този начин HR софтуерът записва цялата информация, свързана със служителите. Използвайте данни и анализи на Гравитек човешки ресурси за по-бързо и по-лесно вземане на бизнес решения. Нашите отчети за HR опростяват планирането на работната сила, за да подпомогнат елиминирането на празноти в ресурсите, които спъват успеха на бизнеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *