post

Министерски съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г. в общ размер до 20 750 000 лв. за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.

Разходите ще се осигурят за сметка на предвидените по централния бюджет средства за данък върху добавената стойност на общините по Програмата за развитие на селските райони и Оперативната програма „Рибарство“.

Допълнителните разходи са обнародвани в Държавен вестник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *