post

Изборът на дом е едно от най-важните решения и обикновено мечтите са много по-високи, отколкото реалността позволява или поне това е така на пръв поглед. За радост, вече имаме много повече възможности за избор, които дават шанс за развихряне на въображението в пространството, като сглобяемите къщи. Сухото строителство, към което спадат сглобяемите къщи с метална конструкция от EvtinDom.eu, дава възможност за много по-бързо изпълнение, поради липсата на необходимост от време за съхнене на материалите, както е при други видове строеж. Това дава много повече преднина и за няколко месеца къщата може да бъде готова. Също така, минималния бюджет, който е необходим, позволява избор на желаната големина и всички необходими детайли към мечтаното пространство.
Има ли гаранция за строежа на сглобяемите къщи с метална конструкция?
Има ли гаранция за строежа на сглобяемите къщи с метална конструкция? Не само, че има, но е 100 години за металната конструкция, а някои детайли са с 50 годишна гаранция. Качеството на изпълнението на изолацията, наред с изграждането на надеждни системи за отопление и вентилация, дава и висока енергийна ефективност на този вид къщи, като по този начин се установява един стабилен вътрешен климат и минимални разходи за електроенергия. Въпреки бързината на изпълнение на видовете сглобяеми къщи с метална конструкция, те са с най-висока степен на устойчивост при земетресения.

За да се започне строеж на сглобяеми къщи, е необходимо да е налице разрешително от съответната община, за получаването на което фирмата съдейства напълно. Следват 3 до 4 месеца за самия строеж и при избор на финализиране “до ключ”, можете да се нанесете веднага след това. Към избрания проект можете да изберете още да има и басейн и веранда и всичко необходимо за създаването на уюта и романтиката на дома. Всичко е въпрос на информираност и желание, не мислите ли?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *