post

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на земеделието между Министерството на земеделието, храните и горите на България и Министерството на земеделието на Ливан.

Документът предвижда задълбочаване и конкретизиране на сътрудничеството в областта на селското стопанство по теми от взаимен интерес. Ще бъдат насърчавани инвестициите в земеделието и създаването на съвместни дружества. Чрез меморандума ще се подпомага изграждането на връзки с неправителствени организации в сектора, ще се осъществява сътрудничество в областта на законодателната и регулаторна рамка в селското стопанство и др. Документът предвижда още и ускоряване на финализиране на процедурите за одобрение на вноса на селскостопански продукти.

Страните ще създадат съвместна работна група, която ще разработи подробен План за действие за постигане на целите на настоящия меморандум за разбирателство. Влизането в сила на документа ще прекрати действието на досега действащото споразумение между страните, подписано и влязло в сила в София на 25 юни 1998 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *