post

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще гласува най-високия бюджет от създаването на институцията преди 20 години – 4.350 млрд. лв., пише Дневник. Увеличението спрямо бюджета за тази година е 490 млн. лв. Здравната каса, обаче, ще съсредоточи в себе си много нови плащания.

Освен това здравното министерство късно в петък е нанесло солидни поправки в преходните и заключителни разпоредби на закона, с който се правят радикални промени в седем основни здравни закона и които касаят целия здравен сектор. Така ведомството на Кирил Ананиев изчисти в крачка голяма част от първоначалните недоразумения в проекта. Въпреки това, обаче, в него остават някои крайно спорни моменти, като например това, че парламентът ще разрешава откриването на нови болници.

Увеличението на парите на касата през 2019 г. като цяло няма да отиде толкова в медицински дейности, колкото в това да се платят нови дейности, които институцията поема.

Бюджетът за медицински изделия ще бъде увеличен от 98 млн. лв. сега на само 104 млн. лв. В същото време е предвидено институцията да поеме плащанията за помощни средства на хората с увреждания, които досега се правеха от Агенцията за социално подпомагане. Става въпрос за инвалидни колички, бастуни, столове за баня, обувки, перуки и др. За тях не е предвидено специално перо в бюджета на НЗОК.

Отделно от това НЗОК ще поеме всички плащания за лечение в чужбина на деца и възрастни, като фондът за лечение на деца ще бъде закрит по силата на специални разпоредби в проектобюджета на НЗОК. За това също трябва да бъдат предвидени средства.

Двойно се увеличават и парите за разплащане с европейските здравни каси за вече проведено лечение в чужбина. През следващата година за това са предвидени 160 млн. лв. при 73 през тази и дългове на НЗОК над 200 млн. лв.

Парите за болнична помощ се увеличават с около 200 млн. лв. и през следващата година ще надхвърлят 2 млрд. лв. Плащанията за лекарства ще нараснат със 117 млн. лв. и ще бъдат 1.117 млрд. лв. Нарастват средствата и за извънболнична помощ и специализирани прегледи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *