post

Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на България и Министерството на образованието на Азербайджан.

Проектът предвижда насърчаване на сътрудничеството в областта на образованието, обмяна на опит и технологичен трансфер в областта на образованието, насърчаване на по-интензивни контакти между средните училища и директни контакти между висшите училища, както и насърчаване на обучението за езика, културата, историята и литературата на двете държави.

През 2017 г. бяха отбелязани 25 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Република Азербайджан. Подписването на Меморандума ще допринесе за запазването на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *