post

С един експерт по кибер въпроси и за координация на ангажиментите на България по цифровия европейски дневен ред се разширява съставът на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, реши Министерският съвет.

За новосъздадената длъжност ще бъде определен експерт от Държавна агенция „Електронно управление“, който ще отговаря за наблюдението и за докладването по теми като електронната идентификация, инфраструктурата за пространствена информация и информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат, оперативната съвместимост и други, съобразно ангажиментите на България като член на Европейския съюз. До момента в заседанията на Хоризонталната работна група по кибер въпроси (формат „аташета“) присъстваше временно командирован експерт от квотата на Министерство на външните работи.

Киберсигурността и в частност мрежовата и информационна сигурност е основен приоритет на европейско равнище, както и цялостната политика в областта на електронното управление, заложена в европейското и в националното законодателство.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *