post

Добри новини, но и предупреждение, че работата далеч не е напълно свършена – това съдържа новият доклад на Европейската комисия (оригинал на английски) по Механизма за сътрудничество и проверка, който оценява състоянието на съдебната система и борбата с престъпността у нас, пише КРОСС.

Комисията счита, че българските власти полагат усилия за изпълнение на препоръките от предходни доклади, като в три от шестте следени показателя (за независимостта на съдебната власт, законодателната рамка и борбата с организираната престъпност) има достатъчен прогрес, за да се приеме, че те са временно „затворени” по пътя към отмяната на механизма, което в Брюксел смятат, че може да стане в рамките на мандата на тази комисия.

За тази цел обаче е необходим напредък по отношение на продължаващата реформа на съдебната система, независимостта от политическо влияние на разследванията за корупция на високо ниво и пресичането на корупционните практики особено по границите и в управлението.

В доклада изрично се уточнява, че ще се следи дали поетите ангажименти и в “затворените” три области се изпълняват. Очакват се окончателни присъди по дела за корупция, а работата на новите звена за борба с тези престъпления ще бъде обект на допълнителен мониторинг.

“Ако България продължава със стабилния напредък в изпълнението на препоръките, ние ще имаме възможността да преустановим наблюдението преди края на тази комисия. Но само ако това бъде свършено. Това не е краен срок, това е нашата амбиция, която беше изразена от председателя Юнкер още в началото на мандата му и сме готови да помагаме на България да изпълни тази цел”, каза зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс.

ЕК отчита значително влошаване на медийната среда през последните години, „което създава риск от ограничаване на достъпа на обществото до информация и което може да има негативен ефект върху независимостта на съдебната система чрез целенасочени атаки срещу магистрати в някои медии”.

Според комисията силните и независими медии заедно с обществото са крайъгълен камък за затвърждаване на реформите, изисквани по линия на мониторинга.

„България трябва да продължи да показва конкретни резултати, за да се консолидира прогресът преди края на мандата на комисията”, пишат от ЕК. От документа става ясно, че България ще бъде обект на поне още един евродоклад.

Румъния е предприела известни действия за изпълнение на окончателните препоръки, които Комисията даде през януари 2017 г., за да изпълни показателите по Механизма за сътрудничество, но неотдавнашни развития са довели до обрат в напредъка и са поставили под въпрос положителната оценка.

Това се отнася по-специално за независимостта на съдебната власт, съдебната реформа и борбата с корупцията на високо равнище.

Поради това  докладът съдържа и редица допълнителни препоръки за незабавното предприемане на последващи действия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *