post

Министърът на икономиката Емил Караниколов съобщи по време на парламентарния контрол, че крайният срок за подаване на проекти по процедурата за близо 100 млн. лева за развитие на регионални иновационни центрове по оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” е август 2019 г.

Изпълнението на програмата ще започне през декември 2019 г. и януари 2020 г. и няма опасност от загуба на средства във възможния по евроизискванията срок до 2023 г., каза министърът.

Предвижда се да бъдат създадени от един до три регионални иновационни центрове във всеки от районите за планиране. Бенефициенти ще са сдружения с участието на малки, средни и големи предприятия, акредитирани висши училища, БАН и институтите й, Селскостопанската академия и други.

Министър Караниколов каза, че не е проблем усвояването на средствата по процедурата, а постигането на траен ефект за сътрудничество между бизнеса и науката при създаването на производства на стоки и услуги с висока добавена стойност, с което да подобри икономиката на местно ниво. Според министъра в момента е скъсана връзката между бизнеса и науката. Той изрази надежда след приключването на проекта да бъде създаден модел за съвместна работа на двете страни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *