post

Германия е имиграционна държава – повече от 12 години бяха необходими на управляващите ХДС и ХСС, за да приемат този факт. Повече от ясно е, че страната се нуждае от чуждестранна работна ръка, за да покрива собствените си потребности. Показателно е, че правителството ще гласува т.нар. Закон за трудовата миграция още преди Коледа – на 19 декември т.г.

Кой ще има право да идва на работа или на обучение в Германия? Това ще бъде съвсем точно определено в новия закон. Фокусът там е насочен основно към хората, които имат висше образование или призната професионална квалификация, пише DW.

Ако кандидатите отговарят на едно от тези две условия и са си намерили работно място в Германия, те ще могат да започват работа в страната – без значение каква точно е професията им. Това означава, че Германия ще приема всички квалифицирани трудови мигранти, а не само онези, от чиито професии страната се нуждае най-много. Списъкът на най-търсените в момента квалификации включва общо

62 професии и подгрупи – с 14 повече, отколкото през 2017 година. Друга новост е, че вече няма да се проверява дали за определено работно място няма подходящ местен кандидат, който да се ползва с предимство пред чуждестранния. Все пак е направена уговорката, че въпросната проверка ще може да се въвежда обратно, ако се наложи да бъде защитавана местната работна ръка.

Друго правило гласи, че специалистите с призната професионална квалификация ще могат да си търсят работа в Германия и след пристигането си в страната. Досега те бяха длъжни предварително да покажат, че има германски работодател, който е готов да ги назначи. Онези кандидати с професионална квалификация, които имат познания по немски език, вече ще имат на разположение шест месеца, в които да си търсят работа в Германия. Освен това те ще трябва да докажат, че са в състояние да се издържат сами и не се нуждаят от държавни помощи.

Една от най-важните предпоставки за работа в Германия е изискването професионалната квалификация на чуждестранните специалисти да е призната в Германия. В миналото съществуваха редица затруднения по този въпрос. Сега е предвидено системата за признаване на чуждестранните дипломи да бъде усъвършенствана, а чужденците да имат право на повече консултации.

В законопроекта има и една ключова новост, която сериозно ще облекчи чуждестранните кандидати за работа в Германия. „Зюддойче Цайтунг“ пише, че при определени обстоятелства ще съществува „ограничена възможност“ кандидатите от чужбина да узаконяват своите дипломи и след като са пристигнали в страната. Това ще има даде правото да си намерят някакъв страничен източник на трудов доход, докато изчакват признаването на своите дипломи.

Коалицията дълго спореше дали обект на новия Закон за трудовата миграция да станат и бежанците с отхвърлени молби за убежище – в случай, че са добре интегрирани, работят и владеят немски език. Тази възможност явно е отхвърлена. Вместо това в проектозакона е предвиден двугодишен срок на търпимост, в който кандидатите няма да бъдат екстрадирани от Германия, в случай, че отговарят на определени условия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *