post
През есента на  2018 година беше възобновена дейността на Асоциация на кредитните посредници в България /АКПБ/ или Association of the Credit Intermediaries in Bulgaria /ACIB/ с устав, приет на общо събрание. Сдружението е регистрирано в съотвествие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) и в съответствие изискванията на Българското  и Европейското законодателство.
Кредитното посредничество в България придобива все по-голям пазарен дял, който понастоящем се оценява на около 20% от всички ипотечни кредити, като според членовете на Асоциацията, тенденциите в България през следващите няколко години са този дял да надмине 50%, както това се е случило вече дори и в страните от Централна Европа, като Чехия, Словакия и Унгария, пише moite pari.bg
Асоциацията следи за спазване на нормативните изисквания, регулиращи дейността на кредитните посредници, за коректното информиране на потребителите за предимствата и недостатъците на различните кредитни продукти и запазване на конфиденциалността при работата с клиентите. Нейна мисия е да издига престижа на бранша и професията кредитен посредник, като осигурява на членовете си достъп до специализирани обучения и информация, да си сътрудничи с банките и Асоциацията на Банките в България, с представители на Българската Народна Банка, както и да създава нови партньорства с други организации. АКПБ насърчава лоялната конкуренция на пазара на кредитните посредници и анализира пазарните тенденции и нуждите на клиентите, с цел развитие на предлаганите услуги.
АКПБ понастоящем се състои от осем регистрирани необвързани кредитни посредници в България:
Кредитланд ЕООД, Фин сити ООД, Кредит Чойс ЕООД, Санук ООД, Нютън ипотечни консултанти ООД, Кредисолюшънс ЕООД, Комфорт Кредит ООД и Революшън Кредит Консулт ООД. В Асоциацията са поканени да членуват всички български и чуждестранни фирми с активна регистрация за кредитни посредници в БНБ.
Съгласно Закона за кредитите на недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), кредитният посредник има важни задачи и задължения относно своите клиенти. Tова са:
• Предоставяне на информация на потребителя, идентифицираща кредитният посредник;
• Изпълняване на задълженията почтено, добросъвестно, прозрачно и професионално, като се отчитат правата и интересите на потребителя;
• Осигуряване на обща информация за предлаганите от него банкови продукти и/или услуги;
• Събиране и разглеждане на достатъчно голям брой оферти от банките и препоръчване на потребителя един или няколко варианта, подходящи за неговите потребности, финансово състояние и личното му положение;
• Предоставяне на преддоговорна информация, погасителен план или таблица от получените предложения от банките;
• Разяснение на потребителя относно предложените оферти и всяка допълнителна услуга, която включва съответната оферта;
• Даване на съвет като „независим съветник“  с цел потребителят сам да вземе решение кое предложение и коя банка да избере;
• Предоставяне на потребителя неоходимите бланки и документи, нужни му с цел кредитиране.
Безплатната кредитна консултация, която потребителят получава, включва само ползи за него. Той има достъп до анализ и оценка на възможностите за кредитиране, информация за възможен размер на кредита и възможен размер на финансиране при ипотечен кредит. Пред клиента се открива и възможността да избира между няколко оферти от водещи банки, като му е осигурен независим съвет относно получените оферти. Доверилият се на кредитен посредник клиент получава информация относно необходимите документи и съдействие при тяхното внасяне и попълване.  Съвместната работа с кредитните посредници спестяват време, усилия и пари на клиентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *