post

Над 200 участника, активен и мотивиран интерес, и над 180 заявили желание да се включат в по-нататъшните дейности по проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“. Това е равносметката от проведените до момента общо 8 информационни срещи по проекта в градовете Самоков, Ихтиман, Ботевград, Благоевград, Кюстендил, Перник, както и две срещи в София – в УНСС и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ се изпълнява от Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България) и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Присъстващите на информационните срещи по проекта проявиха голям интерес към предстоящите обучения, които ще започнат в началото на 2019 г. Обученията ще обхващат всички аспекти на предприемачеството и ще осигурят пълния спектър на първоначалната подготовка, която трябва да има всеки, който желае да развива собствен бизнес – ключови бизнес знания, умения и компетенции. В допълнение, участниците ще могат да се възползват от пълна менторска подкрепа за разработване на бизнес план и стартиране на бизнес, разрешаване на казуси, информация за възможности за финансиране, както и безплатна юридическа помощ.

В рамките на срещите присъстващите имаха възможност да зададат въпроси и да получат изчерпателни и компетентни отговори от страна на експертите на CEED България. Изпълнителният директор на CEED България Николай Ярмов сподели ценни съвети и практически примери и от собствения си опит, като и вдъхновяващи истории от опита си като „бизнес ангел“. Колегата му Станислав Червенков, eксперт по проекта, представи предстоящите дейности, както и целите и очакваните резултати от изпълнението му.

Проект “Насърчаване на предприемаческата инициатива” е насочен към всички инициативни лица – безработни, неактивни или заети, както и към младежи до 29 г. и студенти, желаещи да създадат и развият собствен бизнес на територията на Югозападен планов регион в България, обхващащ областите София-град, София-област, Кюстендил, Перник и Благоевград. Така определената целева група ще натрупа необходими знания, опит и подкрепена експертиза, което ще доведе до устойчиво професионално развитие за стартиране на собствен бизнес.

След обработка на заявките за участие в обученията, ще бъдат сформирани групи в съответните градове, съобразени с времето, в което желаещите имат възможност да се включат – дневни, вечерни или съботно-неделни. Всеки от заявилите интерес да се включи ще бъде уведомен за разпределението и графика на започване на занятията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *