post

Oт началото на  2019 г. централният уебсайт на програма LIFE ще се администрира от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) към Европейската комисия.

Сайтът съдържа актуална информация за двете подпрограми – „Околна среда“ и „Действия по климата“ относно възможностите за финансиране, процеси на управление на проектите, база данни с информация за проекти, които се изпълняват и за постигнатите резултати. В новата страница посетителите ще се ориентират много по-лесно, а информацията е организирана и поднесена достъпно.

Посещенията на потребителите ще се пренасочват автоматично към адрес: https://ec.europa.eu/easme/en/life.

Програма LIFE е финансов инструмент на ЕС, подпомагащ проекти за опазване на околната среда, природата и климата на територията на съюза. Програмата е създадена заради изпълнението, актуализацията и развитието на политиката и законодателството на ЕС в областта на околната среда и климата чрез съфинансиране на проекти с европейска добавена стойност. Повече за програмата на: http://www.life-bulgaria.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *