post

Наемането на граждани от страни извън ЕС като сезонни работници в България ще става с 20 дни по-бързо. Това ще е възможно, тъй като правителството съкрати максималния срок за одобряване или отхвърляне на молбите за визи за дългосрочно пребиваване от граждани на трети страни от 35 на 15 календарни дни.

Според управляващите промяната ще създаде условия за по-бързо обработване на заявленията на лица, които желаят да извършват трудова дейност като сезонни работници у нас, и ще спомогне за по-ефективното задоволяване на потребностите на българските работодатели от работна сила за целите на сезонна заетост.

Българските работодатели отдавна се стремят да компенсират недостига на квалифицирани кадри в страната с внос на работна ръка от чужбина. Тъй като обаче заплатите в България няма как да примамят добре квалифицирани специалисти от други европейски страни, все повече се залага на привличането на кадри от държави, които не са страни членки на ЕС.

На последната си пресконференция за 2018 г. Министерството на труда и социалната политика обяви, че докато тогава проблемите на хората с увреждания бяха фокус на социалната политика на правителството, то през тази година особено внимание ще бъде обърнато именно на очертаващия се остър недостиг на работна ръка в страната. Тогава ресорният министър Бисер Петков отбеляза, че България вече има двустранни споразумения за трудова миграция с Армения и Молдова, а преговори продължават да се водят с Украйна, Беларус и Грузия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *