post

Нови близо 14 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на пограничния регион между България и Македония. Това стана ясно на шестия Съвместен комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество, който се проведе в  гр. Берово, Македония. Форумът бе председателстван от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Миелма Мехмети – Петерсен от македонското Министерство на местното самоуправление. Сред официалните гости на комитета бяха Гилеш Кител – представител на ГД „Регионална и градска политика“ в ЕК, и Никола Бертолини – ръководител на отдела за сътрудничество на Делегацията на ЕК в Скопие.

Средствата се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България  – Македония 2014 – 2020 г. Комитетът одобри финансирането на 17 проекта в областта на развитието на туризма, опазването на околната среда и подобряване на конкурентоспособността, чиято реализацията ще допринесе най-много за изпълнение на индикаторите на програмата и ще има траен ефект върху трансграничния регион. Те бяха определени като най-добрите между подадените 162 предложения в рамките на втората покана. За първи път за улесняване на кандидатите и ускоряване на процеса на оценка кандидатстването по програмата се осъществи изцяло по електронен път.

„Граничните региони изпитват свои характерни трудности и допълнителни предизвикателства. Програмата за трансгранично сътрудничество позволява да работим заедно като съседи, за да развиваме своя потенциал, не само за да направим територията привлекателна, но и да повишаваме качеството на живот на хората от двете страни на границата чрез политика на балансираност и преодоляване на различията в социално-икономическо отношение“, отбеляза зам.-министър Николова.  „Програмата е пример как институциите и организациите от двете страни на границата продължават да търсят и намират ефективни и устойчиви решения на специфичните за региона проблеми, както и да поддържат и развиват успешни партньорства“, допълни още заместник-министърът.

От особена важност за програмата е да бъдат осигурени условията за постигане на заложените цели чрез оползотворяване на средствата в полза на трансграничния регион, посочи зам.-министър Николова. „Намираме се на много важен етап, от който зависи навременното изпълнение на програмата и постигането на планираните цели и резултати. Нашата краткосрочна цел е средствата да достигнат максимално бързо до нашите бенефициенти, разработили най-качествените проекти, така че да не се допусне забавяне в тяхното изпълнение“, каза още тя.

Заместник-министърът обърна внимание и на бъдещето на програмата в следващия програмен период, който ще постави нови предизвикателства пред управляващите структури и ползвателите на средствата за развитие на трансграничния регион. „Предвиждаме дискусиите да стартират максимално бързо, за да може на базата на придобития опит за изпълнение на програмата за трансгранично сътрудничество между нашите две страни да заложим дългосрочна стратегия за още по-ефективно инвестиране на финансовите ресурси в съвместни инициативи за развитие на региона“, подчерта Николова.

Сред одобрените проекти за развитие на туризма са: „Културен мост през вековете“ на  Народно читалище „Георги Тодоров“ и Център за развитие на източен планов регион – Македония на стойност от малко над 800 хил. лв. Вторият проект е „Опазване на духовните светилища в Струмица и Кюстендил“ на стойност близо 1 млн. лв. Близо 200 хил. лв. получават по проект за развитие на културния туризъм Търговско-промишлената палата в Кюстендил и Фондация за малки и средни предприятия в Куманово. Одобрен бе и проектът „Младите хора – новите промоутъри  на културата в трансграничния регион  на туристическо сдружение „Струмица“ и Сдружение „Бизнес информационен и културен център“ – Сандански. Близо 220 хил.лв. се отпускат за проекта „Младежите от България и Македония заедно с туризъм за по-добро здраве“ на Фондация профилактика за здраве и Център за развитие на Североизточния планов регион в Македония. С близо 1 млн. лв. ще се финансира проект на общините Дупница и Куманово – „Обща история на културен мост отвъд границите“. Над 1,1 млн. лв. получава и община Гоце Делчев за съвместен проект с  Центъра за развитие на Източния планов район и др. Бяха одобрени и проекти по оста за конкурентоспособност.

Целият бюджет на програмата в периода до 2020 г. е  над 37 млн. лв., които се влагат за засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона, за съвместно решаване на общите проблеми и оползотворяване на неизползвания потенциал по три оси, като достига до население от над 1 млн.души в двете държави.

В рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения по програмата, в периода 2015-2016 г., бяха одобрени 48 проекта за почти 20 млн.лв.

В периода 2007 – 2013 г. в граничния регион бяха инвестирани близо 40 млн.лв., с които се финансираха 100 проекта.

Единно бе мнението на участниците в комитета за успеха на програмата и необходимостта от увеличението на бюджета й в следващия програмен период.  Кметове на общини и областни управители подчертаха, че благодарение на осигуреното финансиране са успели да реализират редица инфраструктурни проекти свързани с модернизация и ремонт на детски градини, паркове, обезопасяване на речни корита. Създадени са редица туристически продукти, които са довели до осезаем растеж на посетителите, което е създало поминък и ръст на икономиката в регионите.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *