post

Икономиката на Столична община е съсредоточена в информационните технологии, бизнес услугите и туризма. Това показва проучване на Визия за София – Сдружение „Асоциация на българските лидери и предприемачи“, цитирано от investor.

Финансовите услуги, развойната и изследователска дейност имат най-голям потенциал като висок марж на печалбата. Строителството, транспортът и логистиката пък имат по-ниска добавена стойност, но голям обем.

Фармацията е с добри перспективи за специализация и се отличава с изключително висок марж на печалбата (28%), висока добавена стойност и ръст на заетите.

В София има географска концентрация на IT бизнеса, който отбелязва над 8 пъти ръст за периода 2010 – 2015 г., притежава висококвалифицирана работна сила, конкурентна в международен мащаб (аутсорсинг дестинация).

IT компаниите са 3 500 или 10% от всички фирми с реална дейност в Столична община. Относителният дял на приходите на софийската икономика е над 3,4 млрд. лв. – 2,9% от приходите от компании в общината, според данни за 2015 г., а относителният дял на печалбата е приблизително 300 млн. лв. (6%).

Цялата статия е достъпна в сайта Parite.info.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *